menu

Các định nghĩa và khái niệm sử dụng trong hệ thống Pilass Parking

Bãi xe

Là một khái niệm dùng chung cho các khu vực trông giữ xe có kiểm soát. Bãi xe có thể là khu đất ngoài trời được quy hoạch cho mục đích trông giữ xe, có thể là hầm của một toà nhà hoặc liên kết nhiều toà nhà dùng chung 1 hệ thống kiểm soát. Các phương tiện ra vào bãi xe đều được giám sát chặt chẽ.


Bãi xe thông minh

Là các bãi xe sử dụng thiết bị kiểm soát chuyên dụng để hỗ trợ bảo vệ hoặc hoàn toàn tự động không cần bảo vệ.


Cổng kiểm soát

Là các lối ra vào bãi xe. Mỗi bãi xe có thể có 1 hoặc nhiều cổng kiểm soát. Mỗi cổng kiểm soát được trang bị 1 hoặc nhiều thiết bị kiểm soát bãi xe tuỳ theo số làn xe tại cổng đó. Các phương tiện có thể vào bãi xe bằng cổng này nhưng ra bằng cổng khác nên các thiết bị kiểm soát bãi xe đặt tại các cổng sẽ phải luôn được đồng bộ dữ liệu thông suốt với nhau.


Làn xe

Mỗi cổng kiểm soát có thể có nhiều làn xe, các phương tiện sẽ phải di chuyển tuần tự nối tiếp nhau trên mỗi làn xe. Các làn xe có thể được lắp barrier để ngăn cản phương tiện di chuyển qua bất hợp pháp.

Có nhiều cách để phân làn xe:

Các làn xe của Pilass Parking đều có tính năng đảo chiều linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ví dụ 1 cổng kiểm soát có 4 làn xe, buổi sáng sẽ thiết lập 3 làn vào + 1 làn ra, buổi chiều đảo lại thành 3 làn ra + 1 làn vào.


Vé điện tử / thẻ xe

Là 1 chiếc thẻ thông minh (smart card / RFID card) tần số 125KHz hoặc 13.56MHz, có khoảng cách đọc không tiếp xúc gần (dưới 10cm). Mỗi thẻ có chứa 1 mã số duy nhất không trùng lặp, mã số này được sử dụng làm mã số định danh cho chủ phương tiện khi qua cổng kiểm soát.

thẻ xe

Thẻ có kích thước phổ biến là 86x54x0.6mm gồm 3 lớp:

Thẻ thường được in hình logo của công ty chủ quản, toà nhà… có mầu sắc hoặc ký hiệu khác nhau tuỳ vào đối tượng sử dụng thẻ.

Pilass Parking phân biệt 2 loại thẻ:

Trong hệ thống Pilass Parking, tất cả các thẻ đều phải đăng ký với hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Sau khi đăng ký, thẻ được mặc định là thẻ vãng lai. Nếu thẻ đó tiếp tục được đăng ký thêm thông tin thành viên, nó sẽ trở thành thẻ thành viên. Nếu xoá bỏ thông tin thành viên, thẻ đó sẽ trở về thành thẻ vãng lai.


Thẻ tầm xa (thẻ UHF / thẻ thu phí không dừng)

thẻ tầm xa

Khác với thẻ xe dùng để định danh chủ phương tiện, thẻ tầm xa được dán cứng lên phương tiện và là mã số định danh cho bản thân phương tiện đó. Ý nghĩa của nó giống như số khung, số máy hay biển số xe.

Thẻ tầm xa hoạt động trên băng tần UHF, ở tần số từ 860 đến 960 MHz. Thẻ này có thể được đọc từ khoảng cách xa đến 12m.

Với các hệ thống Pilass Parking mà sử dụng cả 2 loại thẻ: thẻ xe (xác định chủ xe) và thẻ tầm xa (xác định bản thân phương tiện) thì hệ thống sẽ hoàn toàn tự động bằng cách xác minh thông tin chủ xe khớp với mã số của phương tiện đang di chuyển qua cổng kiểm soát.